Jaw Reduction

Redukcja szczęki jest rodzajem operacji, w której celem leczenia jest zwężenie dolnej jednej trzeciej powierzchni twarzy – w szczególności żuchwy i jej mięśni. Istnieje kilka technik leczenia – w tym metody chirurgiczne i nieoperacyjne.

Tags:

TEDevelopers

TEDevelopers Biography

Leave a Comment