Chin Implant

Powiększenie chirurgiczne podbródka za pomocą wszczepionych implantów może zmienić leżącą pod nimi strukturę twarzy. Dochodzi do uwidocznienia rysów twarzy. Określone medyczne terminy: mentoplastyka i genioplastyka odnoszą się do redukcji i dodawania materiału do brody pacjenta.

Tags:

TEDevelopers

TEDevelopers Biography

Leave a Comment