Single post

LIPOLASER I KAWITACJA

Precyzyjne rzeźbienie ciała, aby uzyskać pożądane rezultaty. Laser diodowy emituje niskoczęstotliwą energię laserową 650 nm, powodując przerwanie błon komórkowych tłuszczu i uwolnienie wewnątrzkomórkowego tłuszczu.

Powoduje to utratę okrągłego kształtu komórki poprzez zmianę przepuszczalności błony komórkowej. Trójglicerydy rozlewają się ze zniszczonych błon komórkowych tłuszczu i są uwalniane do przestrzeni jelitowej, gdzie są powoli transportowane przez naturalne funkcje metaboliczne organizmu, bez niekorzystnych fizjologicznych skutków ubocznych i są wykorzystywane przez organizm jako źródło energii. Mechanizmem tego działania nie jest “upłynnianie tłuszczu”, lecz raczej natychmiastowe opróżnianie komórek tłuszczowych. Jest to ogólnie określane jako “lipoliza”

icps

icps Biography

Leave a Comment